<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13432407\x26blogName\x3dMoto+Drivers\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://motodrivers.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://motodrivers.blogspot.com/\x26vt\x3d12190939446940058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sex Pistols

Sex Pistols можеби беа заедно само две ебани године во касните 70-ти, но за тие две године тие жареа, палеа, растураја (од јаки свирки до растурање и демолирање на хотелски соби) или поедноставно тие ја сменија историјата на попиларната музика. Нивните настапи, нивното однесување, нивната музика беа забранети во Англија, додека во Соединетите Американски Држави имаа поинааков пристап, па таму човекот има право на збор, има своја независност. Sex Pistols претставуваа икона на андерграунд музиката во С.А.Д и во Англија и подоцна станаа многу влијателен бенд, Препотзнатливи останаа по своето невероватно однесување, но исто така и по своите две-три минутни песни исполнети со голема горчина и бес.

Гитаристот Steve Jones (Стиви Џонс) и бубњарот Paul Cook (Паул Кок) редовно го посетуваа бутикот на својот менаџер Malcolm Mclaren (Малком Мекларен). Причина за тоа секако била дека и во бутикот работеше нивниот басист Glen Matlock (Глен Матлок). На тоа место тие го запознаја пејачот John Lydon (Џон Лудон) кој подоцна се преименува во Johnny Rotten (Џони Ротен). На Стиви, Паул и Глен едноставно им се допаднал изгледот на Џони Ротен и поради тоа го поканиле да биде пејач во нивната група. Додека првите тројца членови на Sex Pistols свиреле едноставен рок ен рол со три-четири рифа и биле најобичен бенд пејачот Џони Ротен внесува голема доза на ароганција, текстови за анархија, насилно однесување, фасцинизам и апатија и со тоа стануваат еден од најоргиналните бендови на сите времиња. Секоја чест на основачите на Sex Pistols ама да не бил Џони Ротен Sex Pistols не би биле она што се денес. По кратка работа го издаваат нивниот прв сингл, легендарната песна или може да кажем химна на анархистите “ Anarchy in the U.K.” која беше одлично прифатена од така наречените обични љуѓе, но остро критикувана од влсите на U.K. По издавањето на првиот сингл оригиналноит басист на Sex Pistols Глен Матлок е отпуштен од бендот и на негово место е доведен легендарниот Sid Vicious (Сид Викиус) кој за разлика од другите членови на бендот не знаеше да свири на својот инструмент. Следува нов сингл и тоа исто така легендарниот “God save the queen”.

Првиот албум го издаваат во 1977 година и после тоа заминуваат на турнеја низ С.А.Д. Турнејата започна во Јануари 1978 година и траеше 14 дена. Џони Ротен го напушта бендот после едно шоу во Сан Франциско. Сид Викиус умира поради пре дрогираност, а заедно со него умира и неговата девојка. Менаџерот на Sex Pistols Мцларен се обидува да ги натера Кок и Џонс да продолжат да свират, но тие се вртат против него

Во 1996 година за да го прослават 20-ет годишниот јубилеј Sex Pistols повторно се обединуваат со оригиналниот басист кој овој пат го заменува починатиот Сид. Бендот прави турнеја во јуни 1996 година и после тоа го објавуваат Filthy Lucre Live албумот. Четири години подоцна Julien Temple (Џулиан Темпл) кој им помогна при издавањето на првиот филм на Секс Пистолс The Great Rock & Roll Swindle го режира вториот документарен филм The Filth & th Fury.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:56 попладне

Ај да погодам: од Куманово си!    10:53 претпладне

Не мадафака ја сум од градот под шарата тетовас тс тетово    » Објави коментар